Katanga, collines verdoyantes

Katanga, collines verdoyantes

Les collines verdoyantes du Katanga durant la saison des pluies. Photo : Sébastien Lavoie, Wikipédia.